Funktionsrätt_Gävleborg_HSO_logga

Funktionsrätt Gävleborg informerar

Bidrag
Här upplyser vi funktionsrättsrörelsens riks, region och länsföreningar som omfattar medlemmar inom Gävleborgs län om möjligheter att söka aktivitetsbidrag genom Region Gävleborg.
 

Externa arrangemang
Under den här rubriken finns aktiviteter / arrangemang som anordnas i länet av offentliga aktörer och som på olika sätt kan beröra personer med funktionsnedsättning.

Likabehandlingsplan
Region Gävleborg har en övergripande likabehandlings-plan som  övergått till att bli en aktivitetsplan. Punkter i den berör verksamheter kring personer med funktions-nedsättning. Aktivitetsplanen ska hållas som ett levande dokument och den revideras årligen.
Utsedda ledamöter från Funktionsrätt Gävleborg som ingår i den centrala samverkansgruppen samt ytterligare ett antal nyckelpersoner, som tillhör funktionsrättsrörelsens föreningar i länet, deltar i úppföljningsarbetet kring planen.

Sjöbodarna, Hudiksvalls kommun
Sjöbodarna, Hudiksvalls kommun