Funktionsrätt_Gävleborg_HSO_logga

Utbildning

Vi förmedlar kunskap till:

  •  Medlemsföreningar
  •  Statliga och regionala myndigheter
  •  Kommunala samarbetsorganisationer
  •  Allmänheten

Interna mötesformer

  • Valda ledamöter, som representerar Funktionsrätt Gävleborg för mandatperiod 2019 - 2022, erbjuds utbildning inom ramen för uppdraget som goda företrädare för funktions-rättsrörelsen i Gävleborg. Medlemsföreningarnas ordförande eller utsett kontaktombud inom den egna läns eller regionala föreningens styrelse är också målgrupp som inbjuds till vissa av dessa spetsutbildningar.
  • Ordförandemöten är givet mötesforum för medlemsföreningarna tre gånger om året utöver årsmötet. Där tas gemensamma beslut och där formas frågor i bikupediskussioner att framföra i samverkansgrupper för våra ledamöter.
Milles statyer och Konserthuset, Gävle kommun
Milles statyer och Konserthuset, Gävle kommun