Funktionsrätt_Gävleborg_HSO_logga

Funktionsrätt Gävleborgs styrelse

Ordförande
Kerstin Westin Andersson, Gävle

Vice ordförande
Sven-Erik Hammarlund
, Gävle

Ordinarie ledamöter
Karin Eriksson, Hudiksvall
Stefan Hedlund, Sandviken
Lars-Ove Carlsson, Valbo
Lena Öberg, Gävle
Maria Benterud, Gävle

Ersättare
Staffan Englin, Söderhamn
Karin Sjöholm, Sandarne
Kristina Lagervall Larsson, Söderhamn