Funktionsrätt_Gävleborg_HSO_logga

Funktionsrätt Gävleborgs styrelse

Ordförande
Kerstin Westin Andersson, Gävle

Vice ordförande
Kristina Lagervall Larsson, Söderhamn

Ordinarie ledamöter
Karin Eriksson, Hudiksvall
Lena Öberg, Gävle
Maria Benterud, Gävle
Karin Sjöholm, Sandarne
 

Ersättare
Izabella Bergqvist, Bollnäs
Hannah-Karin Linck, Rengsjö
Josef Inansci, Söderhamn