Funktionsrätt_Gävleborg_HSO_logga

Samverkansgrupper inom Region Gävleborg

Länets Funktionsrättsråd
mandatperiod 2019 - 2022 inom Region Gävleborg
Mötesordförande: regionråd Per Ewert Ohlsson Björk
Nedan finns Funktionsrätt Gävleborgs representanter.

Ordinarie ledamot Ej personlig ersättare
Karin Östling, GävleLars-Ove Carlsson, Valbo
Kerstin Westin Andersson, GävlePia Lennberg, Ljusdal
Kerstin Tillemar, NäsvikenUlla Olsson, Sandviken
Maria Benterud, Gävle
Kristina Lagervall Larsson, Söderhamn

Centrala Samverkansgruppen för frågor om funktionsnedsättning
mandatperiod 2019 - 2020 inom Region Gävleborg
Sammankallande: Region Gävleborgs samordnare för funktionshindersfrågor
Nedan finns Funktionsrätt Gävleborgs representanter.

Ordinarie ledamotEj personlig ersättare
Karin Östling, GävleKarin Sjöholm, Sandarne
Lena Öberg, GävleCarina Karlsson, Söderhamn
Karin Eriksson, HudiksvallBo Jonasson, Rengsjö
Kerstin Westin Andersson, Gävle
Mari Norén Hedberg, Valbo
Lilian Hagelin, Söderhamn
Staffan Englin, Söderhamn