Funktionsrätt_Gävleborg_HSO_logga

Samverkansgrupper inom Region Gävleborg

Länets Funktionsrättsråd
mandatperiod 2019 - 2022 inom Region Gävleborg
Mötesordförande: regionråd Per Ewert Ohlsson Björk
Nedan finns Funktionsrätt Gävleborgs representanter.

Ordinarie ledamot Ej personlig ersättare
Karin Östling, GävlePia Lennberg, Ljusdal
Kerstin Westin Andersson, Gävletvå vakanta platser
Kerstin Tillemar, Näsviken
Maria Benterud, Gävle
Kristina Lagervall Larsson, Söderhamn

Centrala Samverkansgruppen för frågor om funktionsnedsättning
mandatperiod 2019 - 2020 inom Region Gävleborg
Sammankallande: Region Gävleborgs samordnare för funktionshindersfrågor
Nedan finns Funktionsrätt Gävleborgs representanter.

Ordinarie ledamotEj personlig ersättare
Karin Östling, GävleCarina Karlsson, Söderhamn
Lena Öberg, GävleBo Jonasson, Rengsjö
Karin Eriksson, HudiksvallKristina Lagervall Larsson, Söderhamn
Kerstin Westin Andersson, Gävle
Mari Norén Hedberg, Valbo
Lilian Hagelin, Söderhamn
Karin Sjöholm Sandarne