Funktionsrätt_Gävleborg_HSO_logga

Samverkansgrupper inom Region Gävleborg

Länets Funktionsrättsråd
mandatperiod 2019 - 2022 inom Region Gävleborg
Mötesordförande: regionråd Per Ewert Ohlsson Björk
Nedan finns Funktionsrätt Gävleborgs representanter.

Ordinarie ledamot Ej personlig ersättare
Karin Östling, GävlePia Lennberg, Ljusdal
Kerstin Westin Andersson, GävleIzabella Bergqvist, Bollnäs
Kerstin Tillemar, Näsviken
Maria Benterud, Gävle
Kristina Lagervall Larsson, Söderhamn

Centrala Samverkansgruppen för frågor om funktionsnedsättning
mandatperiod 2021 - 2022 inom Region Gävleborg
Sammankallande: Region Gävleborgs samordnare för funktionshindersfrågor
Nedan finns Funktionsrätt Gävleborgs representanter.

Ordinarie ledamotEj personlig ersättare
Karin Östling, GävleCarina Karlsson, Söderhamn
Lena Öberg, GävleAnette Torvidsson Eriksson, Alfta
Karin Eriksson, HudiksvallKristina Lagervall Larsson, Söderhamn
Kerstin Westin Andersson, Gävle
Mari Norén Hedberg, Valbo
Göran Sjöstedt, Gävle
Karin Sjöholm Sandarne

Representanter Sortimentsråd i Hjälpmedel SAM
Maria Benterud och Mari Norén Hedberg

Representanter Sortimentsråd i Region Gävleborg
Kristina Lagervall Larsson och Kerstin Westin