Funktionsrätt_Gävleborg_HSO_logga

Samverkansgrupper inom Region Gävleborg

Länets Handikappråd 
mandatperiod 2015 - 2018 inom Region Gävleborg
Mötesordförande: regionråd Hanna-Karin Linck
Nedan finns Funktionsrätt Gävleborgs representanter.

Ordinarie ledamot Ej personlig ersättare
Karin Östling, GävleLena Andersson, Ljusdal
Kerstin Westin Andersson, GävleLars-Ove Carlsson, Valbo
Kerstin Tillemar, NäsvikenCarl-Eric Larsson, Storvik
Sven-Erik Hammarlund, GävleAnita Sjögren Klaesson, Ljusdal
Maria Benterud, GävleTony Sjöberg, Sandviken

Centrala Samverkansgruppen för frågor om funktionsnedsättning
mandatperiod 2017 - 2018 inom Region Gävleborg
Sammankallande: Region Gävleborgs samordnare för funktionshindersfrågor
Nedan finns Funktionsrätt Gävleborgs representanter.

Ordinarie ledamotEj personlig ersättare
Karin Östling, GävleAnita Sjögren Klaesson, Ljusdal
Lena Öberg, GävleMarita Uppman, Gävle
Karin Eriksson, Hudiksvall
Kerstin Westin Andersson, Gävle
Mari Norén Hedberg, Valbo
Lilian Hagelin, Söderhamn
Staffan Englin, Söderhamn