Funktionsrätt_Gävleborg_HSO_logga

Övriga samverkansgrupper

Samverkan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Informationsutbyte mellan Funktionsrätt Gävleborg och Försäkringskassan sker regelbundet och rutiner för mötena har funnits i många år. Sammankallande part är Försäkringskassan. Arbetsförmedlingen representeras i gruppen från år 2014 efter önskemål från Funktionsrätt Gävleborg.  
Utsedda ledamöter från Funktionsrätt Gävleborg i samverkansgruppen är Stefan Hedlund, Lars-Ove Carlsson och Karin Östling.

Länets kollektivtrafik X-Trafik

Funktionsrätt Gävleborg har samråd med X-Trafik i frågor kring kollektivtrafiken ur ett funktionsrättsperspektiv.