Funktionsrätt_Gävleborg_HSO_logga

Möteskalender

Möteskalender för den verksamhet vi anordnar själva och för extern verksamhet som vi medverkar i.
Det gäller
* möten och aktiviteter i egen regi för anslutna medlemsföreningar och vår egen styrelse
* deltagande i andras kurser och konferenser
* möten i samverkans- och arbetsgrupper med bland andra Region Gävleborg och Försäkringskassan  där
   Funktionsrätt Gävleborg representeras av utsedda ledamöter.
Kalender uppdateras kontinuerligt.