Funktionsrätt_Gävleborg_HSO_logga

Om Funktionsrätt Gävleborg

Vi arbetar aktivt inom följande områden:

  • Tillgänglighetsfrågor, bemötande och attityder
  • Hälso- och sjukvårdsfrågor
  • Rehabilitering, habilitering och hjälpmedel
  • Länets kollektivtrafik
  • Skola, utbildning och sysselsättning
  • Kultur och fritid
HSO Gävleborg